Magdalena Majca

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami socjoterapii na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Praktyki studenckie realizowała w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku, w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku u kuratora rodzinnego oraz w Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni u pedagoga szkolnego. W ramach wolontariatu uczestniczyła w terapii i rehabilitacji dziecka z zespołem Downa. Dzięki ukończonym kursom wychowawcy kolonijnego oraz animatora czasu wolnego doskonale realizowała się prowadząc kreatywne animacje dla dzieci i pełniąc funkcję wychowawcy na obozach młodzieżowych. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. 

Z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych związana od 2020 roku.