Agata Jędrzejewska

Studentka IV roku Psychologii zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie realizuje ścieżkę zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych. Brała udział w szkoleniu dot. dorosłych osób z autyzmem organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Pracowała jako animator czasu wolnego na półkoloniach dla dzieci. Współpracuję z Kliniką Chirurgii Onkologicznej przy badaniach naukowych oraz odbywa wolontariat w Klinice Hematologii i Transplantologii. Praktyki studenckie odbywała w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.