Paulina Łęgowska

Magister psychologii ze specjalnością kliniczną. Studia ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim w 2021 roku. Podczas studiów zrealizowała kursy przygotowujące do pracy z dziećmi, m.in. „Diagnoza psychologiczna”, „Diagnostyka funkcjonowania psychospołecznego dzieci”, „Diagnostyka psychologiczna młodzieży w praktyce klinicznej”, „Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży”, „Diagnostyka inteligencji”, „Diagnoza psychologiczna dziecka z dysmorfiami twarzy i tułowia”, „Diagnoza i terapia dzieci z rzadkimi schorzeniami genetycznymi” oraz „Specyficzne trudności w uczeniu się”. Praktyki studenckie odbyła w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie, a także Szkole Podstawowej w Rudce oraz w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, gdzie odbyła również staż. W trakcie studiów ukończyła Przygotowanie Pedagogiczne.