Ludwika Cieśla

Magister Psychilogii zdrowia, ze specjalnością neuropsychologia, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbywała praktyki w placówkach takich jak: Stowarzyszenie pomocy osobom autystycznym, oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych oraz ZOL w Wandzinie, oddział rehabilitacji neurologicznej GUMED. Wielokrotnie brała udział w wolontariatach zagranicznych mających na celu poprawę jakości edukacji w krajach rozwijających się. Zajmuje się również ceramiką oraz prowadzi zajęcia z garncarstwa dla dzieci i dorosłych.