Agnieszka Zielińska

Studentka V roku na kierunku psychologia ze specjalnością dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim. W ciągu toku nauki zrealizowała takie przedmioty jak: psychologia rozwoju człowieka, psychologia edukacyjna oraz wychowawcza, diagnostyka inteligencji w ciągu życia, diagnoza psychologiczna – wywiad i obserwacja, diagnostyka psychospołecznego funkcjonowania dziecka, diagnoza gotowości szkolnej, zaburzenia wczesnodziecięce oraz praca psychologa praktyka z młodzieżą. W roku 2021 odbyła miesięczne praktyki w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia DAR w Gdyni. W 2022 dzięki szkoleniu kwalifikacyjnemu, uzyskała pełne uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.