Całościowa diagnoza

Diagnoza przeprowadzana jest w domu klienta. Celem całościowej diagnozy jest określenie czy dane zachowania dziecka mieszczą się w granicach normy dla wieku w zakresie rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego.

Diagnoza składa się z kilku elementów, dobieranych w zależności od potrzeb opiniowanego dziecka.

      Obserwacja w grupie

     Obserwacja indywidualna

     Test inteligencji

     Wywiad z rodzicami

           

            Efektem diagnozy jest rozpoznanie przyczyn problemów dziecka, w oparciu o Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10, zapoznanie rodzica z rokowaniami oraz wskazanie dalszego postępowania terapeutycznego. Jeśli stwierdzimy u dziecka zaburzenia kwalifikowane do pomocy świadczonej przez państwo, kierujemy rodzica do odpowiednich placówek umożliwiających uzyskanie tej pomocy. W przypadku stwierdzenia problemów, w których rozwiązaniu potrafimy pomóc, oferujemy też usługi terapeutyczne naszego ośrodka.

            Pisemna opinia psychologiczna jest sporządzona przez psychologów w terminie 4 tygodni od dnia ostatniego etapu diagnozy.

 

 

Cena: obserwacja w grupie 200 zł/60 min, obserwacja w domu 200 zł/60 min, badaniem testem inteligencji 400 zł/60 min, wywiad z opiekunem 400 zł/150 min, pisemna opinia z całości badania.