Przebieg

Diagnoza składa się z kilku elementów dobieranych w zależności od potrzeb opiniowanego dziecka.

* Obserwacja w grupie

* Obserwacja indywidualna

* Test inteligencji

* Wywiad z rodzicami

Jeśli na podstawie wstępnego wywiadu telefonicznego stwierdzimy potrzebę przeprowadzenia testu i możliwości wykonania obserwacji w placówce edukacyjnej, elementy te zwykle realizowane są w pierwszej kolejności. Obserwacja indywidualna i wywiad z rodzicami są ze względów praktycznych i ekonomicznych z reguły łączone.

Po wykonaniu wszystkich potrzebnych elementów, zespół diagnostów wymienia się informacjami i tworzy pisemną opinię psychologiczną. Opinia taka przekazywana jest rodzicom w terminie miesiąca od zakończenia ostatniego etapu zbierania informacji.