Obserwacja w domu

Obserwacja indywidualna realizowana jest zazwyczaj w domu dziecka i przeważnie jest łączona z wywiadem z rodzicami. Obserwacja ma na celu znalezienie różnic i podobieństw w zachowaniu dziecka między środowiskiem domowym a edukacyjnym.

  • Obserwacja w domu trwa około 60 min. W jej czasie diagnosta przebywa sam na sam z dzieckiem, rodzice znajdują się w pokoju obok. 
  • Obserwacja ta zazwyczaj organizowana jest w ostatnim etapie procesu diagnostycznego. Po zakończeniu obserwacji, diagnosta przeprowadza wywiad z rodzicami, stanowiący ostatnią część zbierania informacji diagnostycznych, po czym dzieli się wstępnymi wnioskami.