Obserwacja w grupie

Aby zdiagnozować przyczyny problemów dziecka musimy zobaczyć je w naturalnym dla niego środowisku. Jeżeli dziecko uczęszcza do placówki edukacyjnej – żłobka, przedszkola, szkoły, przeprowadzamy obserwację dziecka w danej placówce edukacyjnej.

Obserwacja ukryta (dziecko nie wie, że jest obserwowane) zwykle trwa około 60 min. Diagnosta obserwuje dziecko w codziennych dla niego sytuacjach, podczas zajęć zorganizowanych i swobodnej zabawy (np. w szkole na przerwie) sporządza notatkę dotyczącą funkcjonowania dziecka w placówce, rozmawia z nauczycielami.

Po obserwacji diagnosta kontaktuje się z rodzicem, aby przekazać swoje spostrzeżenia.