Trening uczenia się

Autorski program CDiT stworzony w celu rozwijania kompetencji poznawczych tj. pamięć, uwaga i percepcja. Funkcje poznawcze służą nam do odbierania, przetwarzania i reagowania na bodźce z otoczenia. Innymi słowy, dzięki nim zdobywamy i gromadzimy informacje o świecie, a następnie wykorzystujemy je do rozwiązywania pojawiających się problemów.
Poprzez stymulowanie funkcji poznawczych dziecko rozwija:

– umiejętność rozwiązywaniem problemów praktycznych.
– zwiększa ilość informacji, które może przechowywać w pamięci;
– poszerza pole uwagi i kieruje nią w bardziej świadomy sposób;
– myślenie logiczne, które pozwala integrować nowe informacje z już uzyskanymi i modyfikować je;
– spostrzegawczość, która służy wyodrębnianiu cech obiektów tj. kolory, kształty, wielkość, dźwięki itp.

Trening prowadzony jest w formie zabawy, która na pozór nie ma za dużo wspólnego z siedzeniem w szkolnej ławce. Dzięki grom planszowym i programom komputerowym praca stanowi atrakcyjne wyzwanie dla dziecka. Poziom trudności jest indywidualnie dostosowywany do możliwości dziecka i stopniowo podwyższany. Zadania znajdują się w sferze najbliższego rozwoju. Oznacza to, że dziecko w czasie treningu jest konfrontowane z problemem, którego rozwiązanie leży w zasięgu jego możliwości, lecz dotarcie do niego nie jest oczywiste i wymaga podjęcia pewnego wysiłku. Zadaniem trenera jest motywowanie i nakierowywanie dziecka na rozwiązanie, a także stwarzanie sytuacji, której efektem jest samodzielne rozwiązane przez dziecko zadanie.

Trening powinien odbywać się w wymiarze od 2 do 6 godzin tygodniowo.
Trening kierowany jest do dzieci, których rozwój przebiega w normie i ma za zadanie wzmocnić kompetencję związane z radzeniem sobie w szkole i w życiu codziennym.