Superwizja

Zapraszam terapeutów pracujących w nurcie behawioralnym na superwizje indywidualne lub grupowe.

Superwizje mogą być nastawione na:

  • zagadnienia związane z metodyką nauczania w paradygmacie SAZ i sposobu budowania zadań edukacyjnych i ich realizacji; 
  • redukcję zachowań niepożądanych, które pojawiają się w pracy z klientem;
  • napisanie programu edukacyjnego, który obejmuje trzy miesiące pracy terapeuty z dzieckiem.

Superwizje realizujemy poprzez: 

  • bezpośrednią obserwację czynnej pracy terapeuty w czasie sesji (możliwość superwizji online) 
  • analizę dokumentacji i materiałów filmowych nadesłanych przez terapeutę i ich wspólne analizowanie
  • obserwacja, szczególna forma, kiedy terapeuta-stażysta uczestniczy w superwizjach terapeutów ośrodka CDiT i obserwuje biernie pracę superwizora, generalizując swoją wiedzę na innego klienta i sytuacje 
  • superwizja grupowa, w przypadku superwizji ośrodka, gdzie terapeuci wspólnie z superwizorem omawiają interesującą ich tematykę z zakresu kształtowania nowych zachowań i redukcji zachowań niepożądanych (możliwość spotkania online) 

Cena: 

Sesja superwizji indywidualnej 170 – 200 zł/60 min na terenie Trójmiasta (superwizja online  75% ceny czynnej superwizji)   

Sesja superwizji grupowej w zależności od liczebności grupy i czasu trwania sesji: przykładowo przy grupie 3-4 osobowej 180 zł za 3 godziny 

Koszt programów edukacyjnych autorstwa CDiT omawiany jest indywidualnie z klientem

Możliwość dojazdu do terapeutów pracujących indywidualnie i ośrodków terapeutycznych na terenie całej Polski. 

Superwizję prowadzone są przez superwizorów i terapeutów głównych CDiT.