Dlaczego CDIT?

Programy wczesnej interwencji.
Prowadzimy terapie dzieci w wieku niemowlęcym i przedszkolnym w zakresie od 6 do 20 godzin tygodniowo. W trakcie pracy z dzieckiem stymulujemy wiele sfer rozwoju w zakresie naśladownictwa, mowy, motoryki i umiejętności społecznych, pracujemy nad samoobsługą, treningiem toaletowym i treningiem jedzenia.

Indywidualne, autorskie programy
Każde dziecko otrzymuje zindywidualizowany program edukacyjny sporządzony na podstawie aktualnych umiejętności dziecka i wyników testu inteligencji. Program redukcji zachowań jest tworzony wspólnie z rodzicem, w oparciu o analizę funkcjonalną zachowania. Rodzic dziecka wraz z terapeutą wybierają zachowania, których zmiana jest ważna dla codziennego funkcjonowania rodziny. Superwizor tworzy procedurę i nadzoruje jej kolejne etapy.

Elastyczność
Uważamy, że terapia przynosi największy efekt, gdy prowadzona jest w środowisku dziecka. Nasi terapeuci pracują u dzieci w domach, przedszkolach, szkołach, a gdy trzeba, idziemy z dzieckiem do fryzjera czy dentysty. Każde dziecko może napotkać na drodze inną problematyczne sytuacje, dlatego zapewniamy zindywidualizowane podejście do problemu, dostosowane do potrzeb dziecka i rodzica.

Diagnoza zaburzeń i problemów
Naszą misją jest zapewnienie klientowi dostępu do naukowej i rzetelnej wiedzy. Diagnozy kliniczne stawiane w CDiT opierają się o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10. Opinia sporządzona przez Centrum liczy zwykle wiele stron, na których spisana jest historia dziecka, począwszy od jego narodzin, aż do aktualnego funkcjonowania. W podsumowaniu, jeżeli dane zachowanie spełnia jego kryteria, znajduje się zawsze rozpoznanie zaburzenia.

Superwizja
Superwizujemy ośrodki i terapeutów z całej Polski. Prowadzimy szkolenia dla specjalistów i warsztaty dla rodziców. Założyciele i pracownicy Centrum są wykładowcami uniwersyteckimi, biorą czynny udział w konferencjach dot. zaburzeń rozwojowych i terapii behawioralnej. Monika Zielińska jest kierownikiem studiów podyplomowych Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Sopocie.

Kadra
Nasi terapeuci to psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Wszyscy odbywają regularne szkolenia w zakresie terapii behawioralnej. Terapeuci główni, którzy prowadzą superwizję, są absolwentami studiów podyplomowych ze Stosowanej analizy zachowania. Dyrektorem i superwizorem ośrodka jest dr Monika Zielińska, autorka książki „Jak reagować na agresję uczniów”, współautorka książek oraz artykułów publikowanych na łamach między innymi Psychologii Rozwojowej oraz Psychologii w Szkole.