Terapia funkcji poznawczych

          Autorski program CDiT stworzony w celu rozwijania kompetencji poznawczych tj. pamięć, uwaga i percepcja. Funkcje poznawcze służą nam do odbierania, przetwarzania i reagowania na bodźce z otoczenia. Innymi słowy, dzięki nim zdobywamy i gromadzimy informacje o świecie, a następnie wykorzystujemy je do rozwiązywania pojawiających się problemów.
 
Poprzez stymulowanie funkcji poznawczych dziecko rozwija:
– umiejętność rozwiązywaniem problemów praktycznych.
– zwiększa ilość informacji, które może przechowywać w pamięci;
– poszerza pole uwagi i kieruje nią w bardziej świadomy sposób;
– myślenie logiczne, które pozwala integrować nowe informacje z już uzyskanymi i modyfikować je;
– spostrzegawczość, która służy wyodrębnianiu cech obiektów tj. kolory, kształty, wielkość, dźwięki itp.
 
Trening przeznaczony jest dla dzieci, których rozwój znajduje się w normie intelektualnej, ale przebiega nieharmonijnie lub wykazuje pojedyncze deficyty w zakresie uwagi, koncentracji czy pamięci. Celem treningu jest stymulacja rozwoju poznawczego dziecka oraz poprawa deficytowych funkcji. Są to indywidualne zajęcia, które odbywają się w domu dziecka lub w placówce, do której dziecko na co dzień uczęszcza.
 
Czas terapii:  6-24 miesięcy po 2-6 godzin zajęć w tygodniu, w zależności od wymagań dziecka.