Terapia zaburzeń społecznych i mutyzmu

Diagnoza:

Diagnoza obejmuje przeprowadzenie całościowej diagnozy psychologicznej (obserwację dziecka w miejscu występowania problemu, najczęściej przedszkola lub szkoły; obserwację dziecka w domu; wywiad z rodzicami w domu dziecka lub też przeprowadzony w wersji online). Po diagnozie rodzic otrzymuje informację czy dziecko spełnia kryteria jednostki chorobowej wymagającej leczenia, rokowania dziecka oraz informację, od którego etapu proponujemy rozpocząć terapię.

Czas trwania: ok. 240-300 minut

Cena: obserwacja w grupie 200 zł/60 min, obserwacja w domu 200 zł/60 min, wywiad z opiekunem 400 zł/150 min, pisemna opinia z całości badania

Etap 1

Terapia w domu dziecka. Na tym etapie celem terapii jest nauka współpracy dziecka z terapeutą, ustanowienie reguł potrzebnych do prowadzenia terapii, rozszerzenie spektrum osób, do których dziecko się odzywa oraz miejsc, w których dziecko się odzywa.

Czas trwania: 1-5 dni po 2-8 godz. pracy dziennie w zależności od potrzeb dziecka

Etap 2

Terapia w placówce. Na tym etapie celem terapii jest nauka współpracy dziecka z terapeutą w miejscu, w którym problem jest szczególnie nasilony, rozszerzenie spektrum rówieśników i nauczycieli, do których dziecko się odzywa, poprawa jakości kontaktów społecznych. Pierwsze dni terapii prowadzone są w osobnej salce. Następna zajęcia przenoszą się już do grupy, do której na co dzień uczęszcza dziecko.

Czas trwania: ok. 5-10 dni po 2-8 godz. pracy dziennie

Cena: 2.000-8.000 zł (jest to cena 1 i 2 etapu łącznie)

Etap 3

Terapia mająca na celu trening umiejętności społecznych i eliminację objawów lęku społecznego. Ten etap wymagany jest tylko u dzieci, które wykazują objawy lęku społecznego w grupie, pomimo faktu, że potrafią się już swobodnie porozumiewać w grupie. Etap ten zawiera naukę zabawy z dziećmi, naukę spontanicznych zwrotów społecznych potrzebnych w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami.

Czas trwania: ok. 3-12 miesięcy po ok. 6 godz. zajęć w tygodniu

Cena: 65-75 zł za godzinę