Trening rodzicielski

Celem treningu jak nauczenie rodziców/opiekunów, w jaki sposób radzić sobie z problemami wychowawczymi dziecka. Trening odbywa się w domu dziecka i ma formę warsztatową. Trzy zasady, jakimi kierujemy się w tych treningach to; spokój, cierpliwość i konsekwencja.
Rodzice zwykle zgłaszają się do nas z problemami związanymi z egzekwowaniem polecenia, odrabianiem lekcji, wieczorną rutyną związaną z pójściem spać, porannym ubieraniem się, wyjściem do szkoły czy rosnącą agresją werbalną albo niewerbalną ich dzieci. Nasze spotkanie ma na celu znalezienie funkcji zachowania problematycznego/ agresywnego i nauczenie rodziców jak to zachowanie wygasić. Jeżeli nauczymy dziecko, że dane zachowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, to ono zaniknie. Prawdziwą sztuką jednak, która wymaga nieczęsto ogromnego wysiłku i pracy rodzica, jest zastąpić te zachowanie, innym, społecznie pożądanym zachowaniem. Tego właśnie staramy się Państwa nauczyć.

Treningi rodzicielskie prowadzą superwizorzy i terapeuci główni ośrodka CDiT.

Po treningu rodzic otrzymuje pisemne zalecenia.
Czas: 4-16 godzin, 1- 2 dni