Monitorowanie efektów terapii

Prowadzenie dokumentacji i weryfikacja efektów terapii


Terapia to osiąganie założonych celów. Niezależnie od metody i szkoły terapeutycznej, z której ta metoda się wywodzi, efektywność terapii sprowadza się do realizacji założonych celów. Realizację właściwie sformułowanych celów terapeutycznych można i należy monitorować. Nie wymaga to zaawansowanej wiedzy metodologicznej. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie monitorować efekty terapii, możesz dowiedzieć się tego na naszym szkoleniu.

Szkolenie adresowane jest do terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z zaburzeniami zachowania a także do rodziców pacjentów, którym nie wystarczy zapewnienie, że pacjent robi postępy.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik potrafi :
  • formułować mierzalne cele terapeutyczne,
  • sprawnie rejestrować zachowanie,
  • ilustrować dane na wykresie,
  • odróżniać postępy w terapii od ich braku,
  • budować realistyczne oczekiwania i weryfikować je

Szkolenie ma formę warsztatu realizowanego w standardowej sali szkoleniowej. Czas szkolenia to 9 godzin zegarowych(12 lekcyjnych). Szkolenie realizowane jest w trzech trzygodzinnych spotkaniach. organizowanych co dwa tygodnie w weekendy. Łączny czas
Liczba uczestników: 8-12 osób.

Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest smartfon z internetem (dowolny model) lub komputer.

Koszt szkolenia to 360 zł brutto.

Uczestnicy, którzy zrealizują cały cykli i wywiążą się z zadawanych do domu drobnych zadań, otrzymają certyfikat obserwatora zachowania.