Monika Wesołowska

Absolwentka pedagogiki pierwszego stopnia specjalności: edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (2009), drugiego stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej (2012) na Uniwersytecie Gdańskim, a także absolwentka psychologii drugiego stopnia, na scieżce klinicznej (2020) na Sopockim Uniwersytecie Nauk Społecznych. Jej prace dyplomowe podejmowały temat efektywności integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach publicznych, a także motywacji do nauki w szkołach integracyjnych i specjalnych. W czasie studiów odbyła praktyki w szkołach specjalnych i na warsztatach terapii zajęciowej. W CDiT rozpoczęła pracę w 2011 roku. W 2015 roku odbyła staż w Institutt for Anvendt Atferdsanalyse prowadzonym przez dr Jensa Skara w Norwegii. Ukończyła Stosowaną Analizę Zachowania pod kierownictwem dr Moniki Zielińskiej. Od 2017 prowadzi zajęcia z psychologii rozwojowej na studiach podyplomowych Stosowanej Analizy Zachowania.  W centrum jej zainteresowań leżą zagadnienia związane z włączaniem społecznym, edukacją osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o zasady SAZ, a także procedurami redukcji zachowań niepożądanych w pracy z osobami z zaburzeniami zachowania.