Edyta Gabriel

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej spec. Oligofrenopedagogika i spec. Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń. W trakcie studiów ukończyła takie kursy i szkolenia jak ” Animator Zabaw dla Dzieci „, ” Terapia ręki – I i II stopnia „, ” MAKATON – I i II stopień ” oraz odbyła praktyki w Punkcie TiW – Terapia i Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gdyni oraz w Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Sopocie. Pracowała również jako opiekunka i animator w Akademii Zabawy i Edukacji TUPTUŚ w Rumii. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Sopocie. W celu zdobycia nowych umiejętności w pracy terapeutycznej ukończyła w 2022 roku dwuletnie studia podyplomowe z Logopedii w Ateneum – Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku.

Związana z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych od listopada 2014 roku gdzie odbyła 5 miesięczny staż.