Szkoła dla rodziców

To program kierowany do rodziców, którego celem jest wspieranie ich w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program ma na celu zwiększenie poczucia kompetencji u rodzica oraz pracę nad zmianą postaw wychowawczych na takie, które minimalizują występowanie zachowań trudnych u dziecka. Spotkania mają formę prelekcji i rozmowy z rodzicami, która pozwala na wspólne omówienie problemów i wymianę doświadczeń.
Na spotkaniach omawiane będą zagadnienia:


– Zachowania trudne charakterystyczne dla danego wieku dziecka;
– Motywowanie dziecka do współpracy, samodzielności;
– Wyrażanie oczekiwań i stawianie ograniczeń dziecku;
– Planowanie i spędzanie wspólnego czasu;
– Uczucia i to, jak o nich rozmawiać;
– Rozwiązywanie problemów i konfliktów;

Cykl zakłada 8 spotkań w odstępie co 2 tygodnie. Czas trwania spotkania 120 minut.

Cena: 450 zł, możliwość opłaty w dwóch ratach. Grupa 10-15 osób.