Poradnia

Celem diagnozy jest ustalenie przyczyny problemów z zachowaniem dziecka, które skłoniły rodzica do zwrócenia się o pomoc i zaproponowanie rozwiązań.

Diagnoza składa się z kilku elementów dobieranych w zależności od potrzeb opiniowanego dziecka.

* Obserwacja w grupie

* Obserwacja indywidualna

* Test inteligencji

* Wywiad z rodzicami

W efekcie diagnozy powstaje opinia psychologiczna, która przekazywana jest rodzicom pacjenta zwykle podczas ostatniej części procesu diagnostycznego – wywiadu z rodzicam, a w formie pisemnej w terminie miesiąca od zakończenia ostatniego etapu diagnozy.

Jeśli stwierdzimy u dziecka zaburzenia kwalifikowane do pomocy świadczonej przez państwo, kierujemy rodzica do odpowiednich placówek umożliwiających uzyskanie tej pomocy. W przypadku stwierdzenia problemów, w rozwiązaniu których, potrafimy pomóc, oferujemy też usługi terapeutyczne naszego ośrodka.