Trening jedzenia, neofobia Żywieniowa

Trening jedzenia prowadzimy na terenie całej Polski, zawsze u Państwa w domu. Zasady treningu oparte są na technikach stosowanej analizy zachowania. Jeżeli dziecko kojarzy posiłek z czymś negatywnym, pracujemy nad nowym, pozytywnym skojarzeniem. Następnie dobieramy ilość i rodzaj pożywienia na poziomie wyzwania, które dziecko jest w stanie podjąć. Co oznacza, że czasami zaczynamy od kilku milimetrowej kostki marchewki. Małymi kroczkami budujemy motywację dziecka do samodzielnego jedzenia i spożywania nowych posiłków. Następnie uczymy rodzica, jak tę motywację utrzymać przy stopniowym zwiększaniu ilości posiłku.
Konsultację i treningi związane z jedzeniem prowadzą w ośrodku Monika Zielińska i Thorlief Rossland.

Opcja 1. Konsultacja związane z selekcją jedzenia dla dzieci powyżej 3 roku życia, nazywanych „Niejadkami” bez współistniejących problemów w rozwoju.

Część pierwsza

Diagnoza:
Spotkanie z rodzicami w formie online, na którym rodzic przedstawia problem dziecka. Na spotkanie należy przygotować:

 • Książeczkę zdrowia dziecka
 • Dokumentację medyczną dziecka
 • Nagrania dziecka podczas spożywania posiłku
 • Informacje dotyczące diety dziecka
 • Lista produktów, które dziecko je na śniadanie, obiad, kolację i rodzaje płynów, jakie pije dziecko
 • Pory dnia posiłków i długość ich trwania
 • Ilość spożywanego jedzenia

Czas trwania: 60 min

Część druga
Konsultacje z rodzicem i dzieckiem:
Spotkanie z rodzicem i dzieckiem podczas posiłku u nich w domu, podczas którego rodzic otrzyma wskazówki i zalecenia, które pomogą mu w karmieniu dziecka.
Celem tych zajęć jest zasugerowanie rodzicowi, w jaki sposób wyeliminować zachowania trudne dziecka towarzyszące posiłkom i rozszerzyć jego dietę.

Czas trwania: do 120 min

Pakiet zawiera diagnozę i konsultację.

Cena: 550 zł

Uwaga: Jeżeli dziecko okaże się przejawiać silniejszy obraz zaburzenia, a rodzic będzie wymagać większego wsparcia w posiłku, to cena kolejnych konsultacji uzależniona jest od przebiegu pierwszego spotkania z dzieckiem.


Opcja 2. Konsultacja związane z selekcją jedzenia dla dzieci do 2 lat i poniżej i dzieci starszych, u których odmowa lub selekcja jedzenia często występuje, jako objaw współistniejącego zaburzenia rozwojowego.

Część pierwsza

Diagnoza:
Spotkanie z rodzicami w formie online, na którym rodzic przedstawia problem dziecka. Na spotkanie należy przygotować:

 •  Książeczkę zdrowia dziecka
 • Dokumentację medyczną dziecka
 • Nagrania dziecka podczas spożywania posiłku
 • Informacje dotyczące diety dziecka:
  – Lista produktów, które dziecko je na śniadanie, obiad, kolację i rodzaje płynów, jakie pije dziecko
  – Pory dnia posiłków i długość ich trwania
  – Ilość spożywanego jedzenia

Część druga
Obserwacja dziecka w czasie posiłku, w celu ustalenia rodzaju i poziomu problemu dziecka.

Część trzecia
Trening u dziecka w domu, w którym rodzic uczony jest jak karmić dziecko, zwiększać ilość jedzenia lub poszerzać jadłospis o kolejne produkty. Trening trwa trzy dni, z czego pierwszego dnia superwizorzy pracują z dzieckiem i rodzicem cały dzień, dwa kolejne służą utrwaleniu nowych umiejętności lub dalszego niwelowania zachowań trudnych występujących przy posiłku i przekazania wskazówek do dalszej pracy opiekunom.

Czas trwania: I dzień – 8 godzin, II i III dzień – 4 godziny

Cena: 3550 zł 

 


Opcja 3. Intensywna terapia neofobii żywieniowej, gdy wiek dziecka nie przekracza 12 miesiąca życia lub gdy objawy zaburzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.

12-dniowy turnus
Podczas 12-dniowego turnusu superwizorzy obecni są podczas wszystkich posiłków z rodzicem i dzieckiem w miejscu zamieszkania/przebywania dziecka. Trening, w zależności od wymagań dziecka, może trwać ok. 8-14 godzin dziennie. Trening ma na celu wyeliminowanie zachowań niepożądanych pojawiających się podczas posiłków, rozszerzenie ilości spożywanych posiłków, rozszerzenie menu dziecka o kilka nowych potraw i napojów, naukę gryzienia i przyjmowania twardszych potraw. Po kilkudniowej pracy terapeutów rodzic jest uczony, w jaki sposób przeprowadzać treningi, karmić dziecko i wprowadzać nowe posiłki po zakończeniu turnusu. Rodzic zobowiązany jest do wysyłania codziennej dokumentacji z treningu przez kolejne kilka tygodni/miesięcy, po której otrzymuje kolejne wskazówki, co do sposobu rozszerzania diety.
Trening przeznaczony jest dla osób w każdym wieku, już od wieku niemowlęcego.

Uwaga: Celem turnusu nie jest całkowite wyeliminowanie zachowania trudnego u dziecka, lecz próba nauczenia rodziców lub samego dziecka radzenia sobie z zachowaniem trudnym.

Czas trwania: do 12 dni po 8-14 godz. dziennie

Cena: 18 000 zł