Magdalena Grzela

Absolwentka studiów pedagogicznych I stopnia o specjalności resocjalizacja na Akademii Marynarki Wojennej. Praktyki pedagogiczne odbyła w świetlicy socjo-terapeutycznej w stowarzyszeniu Św. Mikołaja w Gdyni oraz na Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Przez ostatnie 2 lata pracowałam jako pedagog w żłobku. W Cdit rozpoczęła pracę w październiku 2022 roku.