Karolina Romaniak

Absolwentka psychologii spec. psychologia rozwojowa na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz biologi na katedrze fizjologii zwierząt i człowieka na Uniwersytecie Gdańskim. Praktyki zawodowe odbyła w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej numer 1 w Gdyni oraz Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku. W trakcie trwania toku studiów ukończyła szkolenie diagnostyczne Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz kurs pierwszej pomocy. Z Centrum Diagnozy i Terapii związana od 2023 roku.