Terapia zaburzeń rozwojowych

Terapia SAZ odbywa się w miejscu, gdzie istotna jest nauka nowych zachowań: w szkole, w przedszkolu lub w domu.

  • Terapeuta prowadzący spędza z dzieckiem od 3 do 30 godzin w tygodniu, trenując nowe umiejętności, oduczając niepożądanych zachowań lub wspierając pacjenta w grupie na zajęciach i podczas przerw.
  • Terapia oparta jest na paradygmacie stosowanej analizy zachowania.
  • Terapeuta pracuje pod stałą superwizją ośrodka CDiT, która jest wliczona w cenę abonamentu.
  • Gdy bieżące cele terapii zostaną osiągnięte, pacjenta z terapeutą odwiedza superwizor lub terapeuta główny, który ocenia efekty i przygotowuje program edukacyjny na kolejny etap.
  • Jeśli zachowania niepożądane pacjenta nasilają się, na miejscu terapii pojawia się superwizor, który analizuje przyczyny problemu i uczy terapeutę, jak mu zaradzić.

Program edukacyjny, na którym pracuje terapeuta, składa się zwykle z kilku/kilkunastu stron zadań z konkretnymi przykładami do zaliczenia. Zadania te obejmują: naśladowanie, dopasowanie, motorykę małą i dużą, produkcję i rozumienie mowy (wraz z ćwiczeniami logopedycznymi, służącymi wywołaniu głosek), umiejętności społeczne (rozpoznanie i rozumienie emocji i zachowań społecznych), czas wolny (nauka zabawy dostosowanej do wieku dziecka, gier planszowych) i czynności samoobsługowych (np. ubieranie się, jedzenie, mycie zębów). Programy edukacyjne weryfikowane są  minimum 3 razy w roku szkolnym.

Możliwe jest rozszerzenie abonamentu o pracę z zachowaniami, które dziecko przejawia w innym środowisku niż te, gdzie prowadzona jest terapia. Gdy terapia dziecka odbywa się w przedszkolu, to superwizor może przyjechać do domu dziecka, aby pracować z rodzicem i dzieckiem nad zachowaniem w domu (trening toaletowy, jedzenia, egzekwowania poleceń). Programy terapeutyczne zarówno te, dotyczące kształtowanych zachowań, jak I te służące zredukowaniu zachowań niepożądanych dostarczane są rodzicom pacjenta, aby mieli oni stały wgląd zarówno w cele naszej pracy, jak i w sposoby ich realizacji.