Aleksandra Stefańska

Studentka IV roku Psychologii zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, realizująca ścieżkę dotycząca zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych. Odbywała praktyki na oddziale psychiatrycznym. Jest w trakcie drugich studiów zaocznych na kierunku Filologia hiszpańska, ścieżka nauczycielska. Wcześniej pracowała z dziećmi w ramach wolontariatu w Akademii Przyszłości. Brała udział w Szkoleniu dla lekarzy i personelu medycznego oraz dla studentów kierunków medycznych dot. dorosłych osób z autyzmem organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku.